NOU # PRINT DIGITAL PE ORICE MATERIAL

Print Digital

"Formula 1 zi"

Este un serviciu de tipar digital in regim de ugenta, ce este supus regulamentului valabil pentru serviciul "tipar offset 1 zi". Termenul de productie pentru printul digital este minim, realizarea materialelor printate digital fiind cea mai rapida solutie tehnica.

Print digital aplicatii

Se pot printa carti de vizita, invitatii nunta sau diverse materiale publicitare in tiraj mici. Va oferim posibiliatea printarii pe cartoane speciale cu texturi accentuate sau pe suport din material plastic de genul celui folosit pentru carduri. Calitatea printului digital va fi echivalenta tiparului offset, dar pentru printul digital nu va mai exista conditia tirajului minim.

O importanta aplicatie a printului digital este mailing-ul. Mailing-ul reprezinta printarea targetata a comunicarilor comerciale - scrisori, pliante, flyere, cataloage, etc. O alta utila aplicatie a printului digital este billing-ul. Billing-ul reprezinta printarea datelor variabile pentru tipizate financiar contabile emise.

Print digital date variabile

Integrarea printului digital si a tiparului offset reprezinta solutia optima de comunicare. Materialele comerciale pretiparite offset sunt personalizate individual, conferiind un caracter personal comunicarii. Astfel se obtine o mai mare atentie a destinatarului asupra mesajului transmis prin intermediul printului digital cu date variabile.

Print digital creatie grafica

Sunt asigurate si serviciile de creatie grafica necesare realizarii produselor printate digital sau tiparite offset, servicii grafice ce urmaresc respectarea tuturor etapelor impuse de un marketing de succes.

Formula 1 zi pentru urgentele de print digital

[:ro]Print Digital Produse[:en]Digital Print Products[:]

Read more

[:ro]Print Digital Preturi & Info Tehnice[:en]Digital Print Prices & Useful Info [:]

Read more

[:ro]Aplicatii Print Digital[:en]Digital Print Applications[:]

[:ro]

Ca aplicatii print digital frecvent solicitate putem aminti cartile de vizita, invitatiile nunta, fotografii sau diverse materiale publicitare in tiraj mic sau mediu. Suplimentar, printul digital hybrid ofera si posibilitatea printarii pe cartoane speciale cu texturi accentuate sau pe suport din material plastic de tipul celui folosit pentru carduri. In conditii de calitate a printului digital similara tiparului offset, pentru aplicatiile printului digital nu mai exista conditia tirajului minim.

Aplicatii Print Digital - Tiraje Mici

Datorita posibilitatii de printare in tiraje mici si posibilitatii de a comunica targhetat, practic costurile materialelor tiparite sunt reduse semnificativ. Printul Digital Hybrid asigura costuri semnificativ mai bune comparativ cu tiparul offset pentru tiraje de pana la 4000 A4 sau chiar mai mari (functie de gradul de incarcare). Pentru vizualizare imediata a preturilor puteti utiliza calculatorul online disponibil in sectiunea Print Digital Preturi .

Aplicatii Print Digital - Date Variabile

O importanta aplicatie a printului digital este mailing-ul, care reprezinta printarea de date variabile, atat de necesara pentru o comunicare targetata - scrisori, notificari, plicuri, etc.

O alta utila aplicatie a printului digital este billing-ul sau printul tranzactional, care reprezinta printarea de date variabile pe tipizate financiar contabile, contracte, scrisori comerciale.

Aplicatii Print Digital - Urgente

Printul Digital este o solutie eficienta de realizarea rapida de diverse materiale necesare pentru anumite evenimente, atunci cand termenle devin presante sau cand pur si simplu ceea ce trebuia printat a ramas pe ultima suta de metri.

NO SPEED LIMITS !

Formula 1 Zi pentru Urgentele de Print Digital

 

[:en]

As frequently-requested digital print applications, we can mention business cards, wedding invitations, photos or various advertising materials in small or medium circulation. Additionally, the digital hybrid print offers also the possibility of printing on special cardboards with accentuated textures or on a plastic material support of the type used for cards. In digital print quality conditions, similar to offset printing, for digital printing applications, there is no minimum print run condition.

Digital Print Applications - Small Quantities

Due to the possibility of printing in small quantities and the possibility to communicate targeted, practically the costs of the printed materials are significantly reduced. The Digital Hybrid Print provides significantly better costs compared to the offset print for print runs up to 4,000 A4 copies or even higher (depending on the load factor). For instant pricing view, you can use the online calculator available in the Digital Print Prices section.

Digital Print Applications - Variable Data

An important digital print application is mailing, which is the printing of variable data that is so necessary for targeted communication - letters, notifications, envelopes, etc.

Another useful digital print application is billing or transactional print, which is the printing of variable data on accounting financial forms, contracts, commercial letters.

Digital Print Applications - Urgent

Digital Print is an efficient solution for quickly making various materials necessary for certain events when the terms become pressing or when simply what you needed to print remained on the last minute.

NO SPEED LIMITS! 1 Day Formula for Digital Print Emergencies

 

[:]
Read more
Top

Contact Contact

Copyright © 2021 Global Print Harta site