NOU # PRINT DIGITAL PE ORICE MATERIAL

Grafica

Grafica servicii complete

Grafica 3D, creatie, machetare, DTP pentru orice proiect de print. Serviciile complete sunt asigurate de personal cu un inalt nivel de experienta in domeniul graficii publicitare de print - "senior grafic designer" (peste 10 ani de experienta in domeniu).

Integrarea serviciilor este impusa de necesitatea finalizarii materialelor publicitare in timp util. Prin integrarea serviciilor complete se poate asigura respectarea deadline-urilor stabilite si pot fi evitate eventualele erori tehnice si de comunicare ce pot aparea intre agentia de creatie si tipografia producatoare, astfel fiind salvate campanii publicitare importante si sume de bani semnificative.

Servicii grafica garantii

Preturi competitive si corecte. Pret redus de la 15 Euro/ora la 9 Euro/ora.

Intotdeauna negociem in favoarea clientului.

Sunt propuse 3 concepte grafice diferite pentru fiecare proiect. Nu sunt suficiente 3 propuneri grafice? Pot fi create 5 propuneri grafice.

Sunt parcurse pentru fiecare proiect toate etapele impuse de un plan de marketing eficient. Campaniile derulate s-au bucurat de un real succes si au adus plus valoare companiilor ce au ales sa ne incredinteze proiectele grafice.

 experienta ne recomanda, pretul ne impune,

cel mai mic tarif grafic 9 Euro/ora!

[:ro]Servicii Grafica[:en]GRAPHICS SERVICES[:]

Read more

[:ro]Design Produs[:en]Product Design [:]

Read more
servicii foto - Global Print

[:ro]Servicii Foto[:en]Photo Services[:]

[:ro]

Pentru completarea serviciilor de grafica si tipar profesional, va punem la dispozitie servicii foto de realizarea, editarea si adaptarea vizualurilor obtinute pentru orice fel de material promotional aveti nevoie. Fie ca desfasurati activitati de promovare offline (si aveti nevoie de instrumente tiparite pentru a le distribui in cadrul campaniei), fie ca mizati pe mediul online (unde materialele grafice trebuie sa respecte cerintele specifice ale optimizarii web), noi va insotim pe intregul parcurs creativ. De la sedinte foto pana la realizarea materialului final sau chiar implementarea strategiilor de marketing si promovare online, va oferim consultanta profesionala si in acest mod aveti garantia ca nu vor interveni erori pe parcursul procesului. Exista o mare nevoie de vizibilitate si popularitate a brandurilor pe piata in acest moment, de aceea toate actiunile de promovare trebuie organizate intr-un mod cat mai responsabil si profesionist.

Realizare Foto

Serviciul de realizare foto ofera posibilitatea de a opta pentru realizarea unei sedinte foto de produs, pentru eventualitatea in care lansati o gama noua de produse saupur si simplu doriti sa reimbrospatati vechile cataloage/materiale de prezentare.

Editare Foto

Serviciul de editare foto vine in completarea serviciului de realizare foto. In cadrul acestuia este preluat intregul portofoliu obtinut si este prelucrat in asa fel incat imaginile sa aiba o claritate optima, calitate ireprosabila si un aspect cat mai spectaculos si atragator. Se aplica, la cerinta dvs., corecturi priving inlaturarea unor obiecte din decor, adaugarea unor insemne/detalii noi pe imaginile prelucrate sau poate doriti un filtru special.

Decupare Foto

Serviciul de decupare foto ofera posibilitatea de a va prelua doar anumite portiuni dintr-o imagine preferata pe care ulterior o vom folosi pentru diverse materiale de promovare. Imaginile pot fi decupate si procesate in functie de necesitatile de brand. Fie ca doriti sa tipariti un simplu catalog de prezentare, un set de flyere sau pliante, fie ca doriti un tablou de mari dimensiuni sau bannere pentru amplasarea in locuri publice, imaginile realizate la o calitate profesionala pot fi adaptate pentru orice design.

Procesare Foto

Serviciul de procesare grafica se refera la adaptarea vizualurilor pe diverse formate specifice.

Materiale de promovare tiparite - pliante, flyere, reviste, cataloage, mape de prezentare, calendare, brosuri, afise, bannere, roll-up-uri, etc.

Materiale de promovare optimizate web - imagini pentru retele sociale, imagini pentru articole blog / site, imagini pentru alte activitati de promovare online (bannere web, pop-up-uri, etc.)

Oferim servicii complete de realizare si constructie grafica!

Global Print - Servicii Foto Profesionale

[:en]

To complete the graphics and professional printing services, we provide photo services for creating, editing and adjusting the visuals obtained for any promotional material you need. Whether you are doing offline promotion activities (and you need printed tools to distribute them within your campaign), whether you stay on the online environment (where graphics must meet the specific web optimization requirements), we will accompany you in the entire creative path. From photo sessions to making final material or even implementing marketing and online promotion strategies, we offer professional consulting, and this way you have the guarantee that no errors will occur during the process. There is a great need for brand visibility and popularity on the market at this time, so all promotions actions need to be organized in a responsible and professional manner.

Making Photos

The photo-making service offers the opportunity to choose a product photo shoot, if you are launching a new range of products or just want to refresh the old catalogs / presentation materials.

Photo Editing

The photo editing service complements the photo-making service. Within it is taking over the entire portfolio obtained and is processed in such a way that the images have optimal clarity, impeccable quality and a most spectacular and attractive appearance. It will be applied, at your request, corrections regarding the removal of some objects from the decoration, adding new insignias / details on the processed images, or you may want a special filter.

Photo Cutting Out

Photo Cutting Out Service offers the possibility to take over only portions of a favorite image that we will use for various promotional materials later on. Images can be cut out and processed according to brand needs. Whether you want to print a simple presentation catalog, a set of flyers or leaflets, whether you want a large painting or banners for public places, images made at a professional quality can be customized for any design.

Photo Processing

The graphic processing service refers to the adaptation of visuals to various specific formats.

Printed promotional materials - leaflets, flyers, magazines, catalogs, presentation folders, calendars, brochures, posters, banners, roll-ups, etc.

Web optimized promotion materials - social networking images, blog / website articles images, images for other online promotion activities (web banners, pop-ups, etc.).

 

We offer complete services of graphic design realization and construction!

Global Print - Professional Photo Services

  [:]
Read more
Top

Contact Contact

Copyright © 2020 Global Print Harta site