Societatea GLOBAL PRINT BDV SRL, cod de identificare fiscală RO 18177839, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/20174/2005, cu sediul în localitatea București, Str. Stan Tabără, nr. 28-32, etaj 2, sector 5, cod poștal 051795, România, derulează începând cu data de 04.02.2023 proiectul nr. <cod RUE>  863,  intitulat:  „Achiziție linie print cu cerneală ecologică pe bază de apă – Tipografia Global Print” co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de  04.02.2023

Valorea totală a proiectului este de 3.976.207,21 LEI, din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate este de  2.379.545,89 LEI, echivalentă cu 75% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:

  • Creșterea capacității de producție a societății prin achiziționarea următoarelor echipamente, care să asigure consolidarea poziției societății pe piață:
  • Echipament print digital cu cerneală ecologică pe bază de apă
  • Sistem de alimentare si eliminare coli
  • Asigurarea unei unitați de implementare a proiectului operaționale și eficiente

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională,
prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1

Date de contact beneficiar: persoană de contact: Dragoș Bălu
Website: www.tipografia-global-print.ro

Email: office@globalprint.ro
Telefon: 0755.808.909