Banner-ue-regio-ro-globalprint
Titlul proiectului: “Dezvoltare sustenabilă GLOBAL PRINT BDV SRL”

Cod SMIS proiect:
111582

 

Axa/Prioritate de Investiții: 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii / 2.2 – Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor.

 

Denumire beneficiar: GLOBAL PRINT BDV SRL.

 

Cod CAEN proiect: CAEN 1812 – Alte activități de tipărire n.c.a.

 

Loc de implementare: localitatea Ploiești, județul Prahova.

 

Adresa: Str. Poligonului, nr. 2, spațiul de 350 mp, identificat cu număr cadastral 136954-C3, telefon: 0722.551.000; fax: -;  e-mail: bdv@globalprint.ro.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului este: dezvoltarea societății GLOBAL PRINT BDV SRL prin inființarea și dotarea unui nou punct de lucru în Regiunea Sud-Muntenia, municipiul Ploiești, cu echipamente de ultimă generație, în vederea creșterii cifrei de afaceri prin acoperirea unei nișe și abordarea piețelor externe.

Obiective specifice ale proiectului:

  1. Creșterea cifrei de afaceri cu minim 60,90% la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet de la finalizarea implementării;
  2. Minim 7 noi locuri de muncă create și menținute la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet de la finalizarea implementării (4 noi locuri de muncă create și menținute la sfârșitul primului an de implementare și minim alte 3 noi locuri de muncă la sfârșitul celui de-al doilea an de implementare, potrivit creșterii graduale a volumului de activitate). Dacă volumul de activitate o impune, toate cele 7 noi locuri de muncă vor fi create la sfârșitul primului exercițiu financiar complet de la finalizarea implementării.

Principalele rezultate estimate a fi obținute ca urmare a implementării proiectului sunt:

  1. O unitate de producție și prestări servicii – toate aferente cod CAEN 1812 – inființată, autorizată și funcțională, dotată cu 17 echipamente, 2 softuri, 1 set complet de panouri solare, precum și deținând certificări FOGRA și ISO 18001;
  2. Minim 7 noi locuri de muncă create și menținute (minim 4 la sfârșitul primului exercițiu financiar complet de la finalizarea implementării și minim 3 noi locuri de muncă create și menținute la sfârșitul celui de-al doilea exercițiu financiar complet de la finalizarea implementării);
  3. Participarea la două târguri internaționale.

Data de începere a proiectului (zz/ll/aaaa): 01/11/2016.

Data finalizării proiectului (zz/ll/aaaa): 30/08/2019.

Perioada de implementare: 34 de luni.

Valoarea totală a proiectului (lei): 6.671.398,69 lei, din care contribuție FEDR 3.411.176,19 și contribuție Bugetul Național 601.972,27 lei


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

 www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.