NOU # PRINT DIGITAL PE ORICE MATERIAL

Billing Print

 Billing print date variabile servicii integrate

 1. Servicii grafice de optimizare a facturilor/tipizatelor pe care urmeaza a fi printate datele variabile, precum date destinatar, servicii facturate, sume facturate, termene de plata, etc;
 2. Pretiparire offset color, pentru o calitate ridicata a facturilor si pentru respectarea valorilor corporate;
 3. Prelucrare securizata baze de date si print date variabile alb-negru, pentru o emitere facila a facturilor;
 4. Inserierea simpla/dubla a tipizatelor pretiparite offset;
 5. Personalizarea plicurilor/tiparirea integrala a plicurilor, pentru un prim contact pozitiv cu destinatarul;
 6. Colare, faltuire, inserare in plic si etichetarea automata (fulfillment), pentru eficientizarea timpului alocat job-ului de billing;
 7. Inserarea suplimentara de diverse materiale publicitare;
 8. Intocmire si urmarire tipizate postale, intocmire statistici si rapoarte, pentru incasarea eficienta a contravalorii serviciilor prestate;
 9. Transmitere tipizate prin Posta sau Curier Rapid.

Billing print date variabile avantaje

 1. Poate cel mai important avantaj al printarii automate a datelor variabile, este eliminarea riscului de eroare umana, care nu poate fi evitata in cazul printarii de catre operatorii proprii ai emitentului;
 2. Billing-ul este solutia optima de emitere rapida a facturilor in numar mare, dar in timp scurt (12-24 ore). Astfel se obtine o incasare eficienta a contravalorii facturilor emise;
 3. Billing-ul asigura un caracter confidential, posibilitatea scurgeri de informatii fiind eliminata; Operatiunile de gestionare a bazei de date si de printare date variabile, precum si restul operatiunilor billing-ului sunt securizate;
 4. Pot fi transmise mesajele comerciale atasat facturilor sau chiar ca si continut al tipizatelor (promo, crosspromo, transpromo), actiunile strategice de marketing vor fi ferite de privirea competitorilor, acestia neputand reactiona rapid, billing-ul creand astfel un important avantaj competitional;
 5. Billing-ul e un eficient instrument de fidelizare a clientilor, comunicarea avand caracter personal datorita printarii de date variabile, mesajul fiind adresat direct persoanei destinatare;
 6. Billing-ul promite cea mai mare rata de conversie a mesajului publicitar atasat;
 7. Billing-ul ofera posibilitatea inserarii de diverse materiale publicitare precum CD-uile.

Billing print date variabile aplicatii

 1. Print tranzactional, emiterea de facturi date variabile pentru utilitati (apa-canal, salubritate, curent electric), pentru servicii financiare de leasing sau servicii de internet, telefonie, cablutv, etc.;
 2. Print tranzactional, emiterea extraselor bancare cu date variabile aferente tranzactiilor efectuate cu card bancar;
 3. Transmiterea de mesaje comerciale sub forma de text sau imagini, care sa urmareasca vanzarea de produse si servicii suplimentare, fidelizarea clientilor, etc.
 4. Print date variabile pe fluturasi de salarii securizati;
 5. Print date variabile coduri PIN bancare;
 6. Print-ul de date variabile este recomandat oricarui tip de tipizat financiar-contabil sau bancar.            

Rapid, Securizat si Eficient ! Servicii Integrate Print Date Variabile -Billing Print

Billing print tipizate

[:ro]Print Date Variabile Aplicatii[:en]Variable Data Print Applications[:]

Read more
Billing print tipizate avantaje

[:ro]Print Date Variabile Avantaje[:en]Variable Data Print Advantages[:]

Read more
billing tipizate

[:ro]Print Date Variabile Servicii[:en]Variable Data Print Services[:]

[:ro]

 Billing print date variabile servicii integrate

Printul tipizatelor cu date variabile este solutia ideala pentru documente ce necesita orice tip de inseriere. Asiguram, de asemenea, si servicii grafice de optimizare a facturilor/tipizatelor pe care urmeaza a fi printate datele variabile, precum date destinatar, servicii facturate, sume facturate, termene de plata, etc.

Poate cel mai important avantaj al printarii automate a datelor variabile, este eliminarea riscului de eroare umana, care nu poate fi evitata in cazul printarii de catre operatorii proprii ai emitentului. Billing-ul este solutia optima de emitere rapida a facturilor in numar mare, dar in timp scurt (12-24 ore). Astfel se obtine o incasare eficienta a contravalorii facturilor emise.

 
 1. Pretiparire offset color, pentru o calitate ridicata a facturilor si pentru respectarea valorilor corporate;
 2. Prelucrare securizata baze de date si print date variabile alb-negru, pentru o emitere facila a facturilor;
 3. Inserierea simpla/dubla a tipizatelor pretiparite offset;
 4. Personalizarea plicurilor/tiparirea integrala a plicurilor, pentru un prim contact pozitiv cu destinatarul;
 5. Colare, faltuire, inserare in plic si etichetarea automata (fulfillment), pentru eficientizarea timpului alocat;
 6. Inserarea suplimentara de diverse materiale publicitare;
 7. Intocmire si urmarire tipizate postale, intocmire statistici si rapoarte, pentru incasarea eficienta a contravalorii serviciilor prestate;
 8. Transmitere tipizate prin Posta sau Curier Rapid.
 

Rapid, Securizat si Eficient !

Print Date Variabile Servicii Integrate

[:en]

Billing print variable data integrated services

Print of the variable data forms is the ideal solution for documents requiring any type of mark series. We also provide graphic services for optimizing invoices / forms on which variable data will be printed, such as recipient data, invoiced services, invoiced amounts, payment terms, etc. Perhaps the most important advantage of automatic variable data printing is the elimination of the risk of human error, which can not be avoided in the case of printing by the issuer's own operators. Billing is the optimal solution for fast issuance of invoices in large numbers, but in short time (12-24 hours). This ensures an efficient collection of the equivalent value of the invoices issued.

 1. Preprinted offset color for a high quality of invoices and for respect corporate values;
 2. Secured database processing and black and white variable data printing for easy invoice issuance;
 3. Simple / double series marking of offset preprinted forms;
 4. Personalizing envelopes / the entire envelopes printing for a first positive contact with the recipient;
 5. Collating, folding, envelope inserting and automatic labeling (fulfillment), to streamline the time spent;
 6. Additional insertion of various advertising materials;
 7. Drawing up and tracking of postal forms, drawing up statistics and reports, for efficient collection of the provided services equivalent value;
 8. Forms transmission by Post or Fast Courier.
 

Fast, Secure and Efficient!

Print Variable Data Integrated Services

[:]
Read more
Top

Contact Contact

Copyright © 2021 Global Print Harta site