NOU # PRINT DIGITAL PE ORICE MATERIAL

Direct Mailing

Direct mailing - marketing direct

Direct mailing-ul este o solutie de marketing direct, care presupune integrarea serviciilor de tipar offset, print digital date variabile, prelucrare baze de date, personalizare sau tiparire plicuri, inserare in plic (full filment), intocmire si urmarire tipizate postale, raportare.

Acest serviciu implica:

-tipar offset, pentru o calitate ridicata printului pe scrisori, brosuri sau diverse materiale de promovare;

-prelucrare baze de date si print digital date variabile, pentru personalizarea mesajului comercial;

-personalizarea digitala a plicurilor albe/pretiparite, pentru o comunicare targetata;

-colare, faltuire, inserare in plic si etichetare automata (fulfillment), pentru eficientizarea timpului alocat proiectelor de marketing direct;

-intocmire si urmarire tipizate postale, intocmire statistici si rapoarte, pentru stabilirea strategiilor corecte pentru urmatoarele campanii de mailing.

-Reprezinta singura varianta eficienta de printare invitatii pentru diverse evenimente de amploare;

-Transmiterea ofertei comerciale complete asigura decelarea informatiei de catre destinatar;

-Promovarea eficienta a serviciilor si produselor;

-Comunicarea evenimentelor importante, ca deschiderea de noi filiale;

-Fidelizarea clientilor si transmiterea de mesaje de felicitare cu ocazia sarbatorilor;

Mailing-ul asigura parghiile de optimizare a bugetului de marketing, datorita masurabilitatii rezultatelor, deciziile referitoare la oferta optima, mesajul optim, frecventa campaniilor vor fi luate fundamentat. Asigura optimizarea timpului de gestionare a scrisorilor comerciale, automatizand procesele de direct mailing.

 

Pentru o Comunicare Eficienta !

Servicii Integrate Direct Marketing  Mailing

direct mailing avantaje

[:ro]Direct Mailing Avantaje[:en]Direct Mailing Advantages[:]

Read more
servicii direct mailing

[:ro]Direct Mailing Servicii[:en]Direct Mailing Services[:]

Read more
direct mailing aplicatii - Global Print

[:ro]Direct Mailing Aplicatii[:en]Direct Mailing Applications[:]

[:ro]

Direct mailing-ul este o solutie de marketing direct, care presupune integrarea serviciilor de tipar offset, print digital date variabile, prelucrare baze de date, personalizare sau tiparire plicuri, inserare in plic (full filment), intocmire si urmarire tipizate postale, raportare. Billing-ul sau printul digital date variabile pe documente financiar-contabile, extrase bancare, facturile de servicii (internet, telefonie, utilitati, leasing, etc.) permite si printarea de mesaje si imagini comerciale. Pot fi implementate astfel strategii de "up sell" si "cross sell", fara implicarea de resurse financiare suplimentare. Billing-ul cu elemente de print caracteristice mailing-ului, asigura cresteri semnificative a ariei clientilor existenti.

Beneficii si aplicatii in piata:

-Reprezinta singura varianta eficienta de printare invitatii pentru diverse evenimente de amploare;

-Transmiterea ofertei comerciale complete asigura decelarea informatiei de catre destinatar;

-Promovarea eficienta a serviciilor si produselor prin direct mailing;

-Comunicarea evenimentelor importante, ca deschiderea de noi filiale;

-Fidelizarea clientilor si transmiterea de mesaje de felicitare cu ocazia sarbatorilor;

-Direct mailingul este o solutie utila de print digital pentru orice mesaj de business sau personal.

 

Oferim servicii specializate de direct mailing.

Pentru Marketing de Succes,

Global Print

...it's all about timing

 

[:en]

Direct mailing is a direct marketing solution that involves integrating offset printing, digital print variable data, database processing, personalization or envelope printing, inserting in envelope (fulfillment), drawing up and tracking postal forms, reporting services. Billing or digital print variable data on financial-accounting documents, bank excerpts, service invoices (internet, telephony, utilities, leasing, etc.) allows also printing of commercial messages and pictures. "Upsell" and "cross sell" strategies can be implemented without the involvement of additional financial resources. Billing with print features that are characteristic to mailing, ensures significant increases in the existing customer base.

Benefits and applications in the market:

-It is the only effective way of printing invitations for various large events;

-Transmission of the complete commercial offer ensures that the recipient receives the information;

-Efficient promotion of services and products through direct mailing;

-Communicating important events such as the opening of new subsidiaries;

-Secure customers loyalty and sending greeting cards on holidays;

-Direct mailing is a useful digital print solution for any business or personal message.

 

We offer specialized direct mailing services. For Successful Marketing,

 

Global Print

...it's all about timing

 

[:]
Read more
Top

Contact Contact

Copyright © 2021 Global Print Harta site