NOU # PRINT DIGITAL PE ORICE MATERIAL

Role case de marcat

Oferim servicii de tipar si personalizare pentru categoria produselor tipizate. Putem tipari role de hartie pentru case de marcat pe orice suport de hartie aveti nevoie si, mai ales, pe orice dimensiuni. Pe verso puteti efectua orice fel de personalizare si branding doriti. Puteti opta pentru inscriptii simple doar cu sigla si nume sau puteti adauga si text sau chiar informatii despre afacerea dumneavoastra. Personalizarea materialelor tipizate aduce un mare avantaj datorita utilitatii si gradului de expunere pe care il au aceste mici accesorii. Calitatea unei role case de marcat personalizate se datoreaza tehnologiei performante si echipamentelor de ultima generatie care asigura o calitate constanta si competitiva a produselor tiparite.

Tipizatele personalizate reprezinta un mijloc de comunicare si de marketing important, fara sa presupuna costuri mari. In  categoria tipizate sunt formulare ce oricum trebuie emise, costul personalizarii fiind nesemnificativ comparativ cu avantajele de marketing oferite. Tipizatele personalizate ajung la cei mai importanti clienti si ajuta la crearea unei bune imagini de brand.

Oferim servicii de tipar si personalizare pentru role case de marcat!

Global Print

...it's all about timing

 
tipizare offset role hartie

[:ro]Role Hartie Offset[:en]Offset Paper Rolls[:]

Read more
tipizare role hartie autocopiativa

[:ro]Role Hartie Autocopiativa[:en]Carbonless Paper Rolls[:]

Read more
tipizare role case de marcat

[:ro]Role Legislatie[:en]Legislations Paper Rolls[:]

[:ro]

Role case de marcat - legislatie

Conform Art. X, punctul 3, Sectiunea a 7-a din OUG 94/2004, ordonanta prin care s-au adus modificari importante privind reglementarile fiscale, inclusiv referitor la regimul rolelor pentru casele de marcat, precizeaza urmatoarele:

Utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale, role legislatie, sunt obligati:

a) sa foloseasca numai consumabile de tipul si cu caracteristicile tehnice prevazute în manualul de utilizare a aparatului respectiv;

b) sa foloseasca numai consumabile care asigura mentinerea lizibilitatii datelor pe perioada de arhivare prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;

c) sa solicite distribuitorului autorizat de la care a cumparat aparatul sau unitatile acreditate de catre acesta completarea manualului de utilizare cu informatii privind tipul si caracteristicile tehnice ale consumabilelor, daca manualul de utilizare a aparatului respectiv nu contine astfel de informatii;

d) sa încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme continând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul si cu caracteristicile tehnice prevazute în manualul de utilizare, care sa asigure mentinerea lizibilitatii datelor pe perioada de arhivare prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta, precum si clauze privind daunele la care sunt îndreptatiti utilizatorii în cazul nerespectarii clauzelor contractuale de catre furnizori.

Este evident astfel ca legiuitorul a eliminat implicit obligatia utilizatorilor de aparate de marcat fiscale de a achizitiona consumabile doar de la distribuitorii autorizati (distribuitori autorizati de la care s-a achizitionat casa de marcat), dând posibilitatea astfel utilizatorilor sa achizitioneze consumabile de la orice furnizor, cu conditia ca respectivele consumabile sa fie de tipul si cu caracteristicile tehnice prevazute în manualul de utilizare al aparatului.

[:en]

Cash registers rolls - legislation

According to Art. X, point 3, section 7 of the GEO 94/2004, the ordinance through which important changes have been made regarding the fiscal regulations, including regarding rolls regime for the cash registers, states the following:

Users of fiscal electronic cash registers, legislation rolls, are forced:

a) to use only consumables of the type and with technical characteristics provided in the user manual of the respective appliance;

b) to use only consumables that ensure maintaining legibility of the data during the archiving period stipulated by this emergency ordinance;

c) to require the authorized distributor from whom they purchased the appliance or accredited units to complete the user manual with information regarding the type and technical characteristics of the consumables, if the user manual of the appliance does not contain such information;

d) to conclude with providers of consumables firm contracts containing delivery clauses only of the consumables of the type and with the technical characteristics stipulated in the user manual, which ensure the maintenance of the legibility of the data during the archiving period stipulated by the present emergency ordinance, as well as damages clauses to which users are entitled in the event of non-observance of contractual terms by providers.

It is obvious that the legislator has implicitly eliminated the obligation of the users of the fiscal cash registers to purchase consumables only from the authorized distributors (authorized distributors from which the cash register was purchased), thus enabling the users to purchase consumables from any provider, with condition that the consumables are of the type and technical characteristics provided in the instruction manual of the appliance.

 

[:]
Read more
Top

Contact Contact

Copyright © 2021 Global Print Harta site